Građanska inicijativa za sjećanja i komemoracije (GISK) je projekat koji realizuje UDIK sa ciljem da doprinese povećanju građanskog i političkog angažmana u kulturi sjećanja, društvenoj koheziji i raznolikosti u Bosni i Hercegovini. Kroz edukativne treninge o kulturi sjećanja mlade osobe, predstavnici opština i drugih institucija i donosioci odluka iz oba bh. entiteta dobijaju priliku da rade sa stručnjacima, koriste UDIK-ove priručnike, iznesu svoja iskustva i prijedloge i usvoje nova znanja koja će moći primjenjivati u praksi u njihovom radu u institucijama i lokalnim zajednicama. Na taj način, oni se kao članovi mreže GISK zalažu u svom radu za osnovna načela i principe mreže, uključuju i druge zainteresovane strane u mrežu i rade na zagovaranju jedinstvenog spomenika za sve žrtve rata u Bosni i Hercegovini. Tako se nastavlja UDIK-ovo zagovaranje nepristrasne građanske memorijalizacije u znak sjećanja na rat u Bosni i Hercegovini i to kroz mrežu različitih aktivista u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

© 2019 UDIK